Centro de Documentación Musical de Andalucía

Confederación Andaluza de Coros, 2007

Confederación Andaluza de Coros, 2007

 

Titulo: Confederación Andaluza de Coros: boletín 2007
Autor: Confederación Andaluza de Coros.
Edita: Confederación Andaluza de Coros
Colaboración: Centro de Documentación Musical de Andalucía
D.L.: CO.1456-1996