Detalle
Atrás

Rafael Salama Benarroch. Rosario

Rafael Salama Benarroch. Rosario


Rafael Salama Benarroch. Rosario

Titulo: Rosario
Subtitulo: Aquella danza española.
Autor: Rafael Salama Benarroch.
Edita: Manigua
Colaboración: Centro de Documentación Musical de Andalucía
D.L.: M.43695-1997
I.S.B.N.: 84-87756-98-0