Detalle
Atrás

Juan Alfonso García. Antología polifónica, tomo III

Juan Alfonso García. Antología polifónica, tomo III


Juan Alfonso García. Antología polifónica, tomo III

Titulo: Antología polifónica
Subtitulo: Tomo III. Música y poesía
Autor: Juan Alfonso García
Edita: Diputación de Granada
Colaboración: Centro de Documentación Musical de Andalucía
D.L.: GR.559-1997
I.S.B.N.: 84-78047-194-6 (obra completa)
I.S.B.N.: 84-7807-197-0 (Tomo III)

Documento Completo