Detalle
Atrás

Juan Alfonso García. Antología polifónica, tomo II

Juan Alfonso García. Antología polifónica, tomo II


Juan Alfonso García. Antología polifónica, tomo II

Titulo: Antología polifónica
Subtitulo: Tomo II. Música y folclore
Autor: Juan Alfonso García
Edita: Diputación de Granada
Colaboración: Centro de Documentación Musical de Andalucía
D.L.: GR.559-1997
I.S.B.N.: 84-78047-194-6 (obra completa)
I.S.B.N.: 84-7807-196-2 (Tomo II)

Documento Completo