Detalle
Atrás

José García Roman. Paseo de los Tristes

José García Roman. Paseo de los Tristes


José García Roman. Paseo de los Tristes

Titulo: Paseo de los Tristes
Autor: José García Roman
Edita: Ediciones de Música Española Contemporánea
Colaboración: Centro de Documentación Musical de Andalucía
D.L.: M.42233-1995
I.S.B.N.: 84-88120-47-8