Detalle
Atrás

José García Román. Notas para Falla

José García Román. Notas para Falla


José García Román. Notas para Falla

Titulo: Notas para Falla: clave
Autor: José García Román
Edita: Ediciones de Música Española Contemporánea
Colaboración: Centro de Documentación Musical de Andalucía
D.L.: M.17276-1998
I.S.B.N.: 84-89921-5-9