Detalle
Atrás

Isaac Albéniz. Iberia

Isaac Albéniz. Iberia


Isaac Albéniz. Iberia

Titulo: Iberia
Autor: Isaac Albéniz
Edición: Edición revisada
Edita: Editorial de Música Española Contemporánea y EDEMS
Colaboración: Centro de Documentación Musical de Andalucía
D.L.: M.42888-1998
I.S.B.N.: 84-89921-15-6
I.S.B.N.: 84-921484-5-4
I.S.M.N.: M-54001-004-1