Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía Consejería de Cultura
Centro de Documentación Musical de Andalucía
Directorio Institucional

Obras para violín. Taller de Mujeres Compositoras Documento completo

Obras para violín. Taller de Mujeres Compositoras

 

Título: Obras para violín. Taller de Mujeres Compositoras
Autoras: Mª José Arenas Martín
                Ana Bofill Levi
                Teresa Catalán Sánchez
                Consuelo Díez Fernández
                Carme Fernández Vidal
                Marisa Manchado Torres
                Mª Luisa Ozaita
                Diana Pérez Custodio
                Iluminada Pérez Frutos
                Rosa Mª Rodríguez Hernandez
                Dolores Serrano Cueto
                Laura Vega Santana    
Edita: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.
Coordinación: Centro de Documentación Musical de Andalucía
D.L.: SE 902-2015
I.S.M.N. : 979-0-801257-11-6