Centro de Documentación Musical de Andalucía

Festival Internacional de Tango de Granada 1989-2008. Tango

Festival Internacional de Tango de Granada 1989-2008. Tango

 

Titulo: Tango
Edita: Festival Internacional de Tango de Granada
Colaboración: Centro de Documentación Musical de Andalucía
D.L. GR. 0301-2008