Centro de Documentación Musical de Andalucía

Antonio Ruíz-Pipo. Obra completa para guitarra

Antonio Ruíz-Pipo. Obra completa para guitarra

 

Titulo: Obra completa para guitarra
Autor: Antonio Ruíz-Pipo
Edita: EMEC
Colaboración: Centro de Documentación Musical de Andalucía
D.L. M. 3056-2008