Inicio > Publicaciones > 1997 > Confederación Andaluza de Coros, 1997

Confederación Andaluza de Coros, 1997

Confederación Andaluza de Coros, 1997

 

Titulo: Confederación Andaluza de Coros: boletín 1997
Autor: Confederación Andaluza de Coros.
Edita: Confederación Andaluza de Coros
Colaboración: Centro de Documentación Musical de Andalucía
D.L.: CO.1456-1996