Inicio > Publicaciones > 1996 > Confederación Andaluza de Coros, 1996

Confederación Andaluza de Coros, 1996

Confederación Andaluza de Coros, 1996

 

Titulo: Confederación Andaluza de Coros: boletín 1996.
Autor: Confederación Andaluza de Coros.
Edita: Confederación Andaluza de Coros
Colaboración: Centro de Documentación Musical de Andalucía
D.L.: CO.1456-1996