(1)
Pérez Custodio, D. Rito in Música. MOS 2012, 413-424.